Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten ili melezima navedenih tovnih vrsta, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Uz zahtev za podsticaje za krave dojilje podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu od 1. juna tekuće godine do 31. januara naredne godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave dojilje za _____ godinu.

Ceo pravilnik možete pročitati na sledećem linku:

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

 

 

 

Nazad