Edukacija predstavnika opština o upravljanju projektnom ciklusu i IPA fondovima

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati: Organizovano i realizovano je 10 dvodnevnih treninga o upravljanju projektnim ciklusom i IPA fondovima. Pripremljen je projektni predlog za opštinu Aleksandrovac.

Donator: DAI

Godina realizacije: septembar 2009 /jun 2010.

 

Nazad