Trening o zelenoj ekonomiji i Agendi 2030 za lokalne CSO

Koristimo priliku da Vas pozovemo da prijavite po jednog predstavnika Vaših organizacija za učešće na treningu o zelenoj ekonomiji i Agendi 2030 za lokalne CSO.
Trening će se realizovati 5.6. i 6.6.2018.godine u Hotelu “Lider S” Vrnjačka Banja (http://www.hotelliders.com/ ). Predlog agende je u prilogu pozivnog pisma.

Pozivno pismo, draft agende i registracioni formular se nalaze u prilogu.
Molimo zainteresovane organizacije da se prijave do srede 30.05.2018. godine, saglasno uputstvu iz pozivnog pisma.

Zelena ekonomija