Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanje ljudskih kapaciteta. Podsticaji obuhvataju:

1. podsticaj za sprovođenje tehničko-tehnoloških projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja radi unapređenja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača;

2. podsticaje za sprovođenje projekata usavršavanja ljudskih kapaciteta u poljoprivrednim stručnim službama koje obavljaju prognozno izveštajne poslove na području Republike Srbije.

Ceo pravilnik možete pročitati na sledećem linku:
Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi

Zakoni i uredbe