Poziv za konsultacije o nastavnom programu (kurikulumu) za ekološko obrazovanje

U okviru projekta „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ je razvijen regionalni obrazovni programa o smanjenju negativnog uticaja na klimatske promene čime se stvaraju predulsovi za kvalitetnije ekološko obrazovanje učenika i šire zajednice.

Sam obrazovni program je tako koncipiran da obrađuje 16 nastavnih jedinica sa predviđenim fondom od maksimalno 29 časova. Naša ideja je da se školama i profesorima ostavi mogućnost da izaberu one nastavne jedinice koje će na najbolji način dopuniti školski program ili se mogu sprovesti i kroz vannastavne aktivnosti.

Sam program se kroz 16 odabranih nastavnih jedinica pozabavio problemima klimatskih promena, obnovljivih izvora, odnosom ekonomskih aktivnosti i klimatskih promena, a značajan segment su zauzele i praktične vežbe koje imaju za cilj da pored edukacije, podstaknu i praktičan rad učenika vezan za obnovljive izvore, kao i za smanjenje potrošnje električne energije (npr. odabir vrste sijalice sa osvrtom na potrošnju energije).

Pozivamo sve zainteresovane strane da daju svoje komentare na Nastavni program (kurikulum) za ekološko obrazovanje do 29.3.2021.godine.

Vaše komentare možete poslati na e-mail ruralnirazvoj@gmail.com . Za više informacija možete nam se obratiti putem e-maila ruralnirazvoj@gmail.com ili na telefon +381 (0)64 645 70 27.

Projekat „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ finansira Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.

Poziv za konsultacije o nastavnom programu (kurikulumu) za ekološko obrazovanje