Radionica za definisanje platforme za umrežavanje OCD za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj

U Kraljevu je 19. 04.2017. godine za predstavnike civilnog društva organizovana radionica. Tema o kojoj se razgovaralo je „Definisanje platforme za umrežavanja OCD za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj“.

Realizacija radionice je obuhvaćena Institucionalnim grantom koji se finansira sredstvima CSOnnect  programa koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Pored definisanja platforme za umrežavanje, jedan od ciljeva radionice bio je identifikovanje potencijalnih članica. Radionicu je pohađalo 12 učesnika.

Radionica