Sastanak Izvršnog komiteta Ekonomske komisije UN za Evropu, 4. juli 2018, Ženeva

Na 99. sastanku Izvršnog komiteta Ekonomske komisije UN za Evropu (Executive Committtee of Economic Commission for Europe – EXCOM), održanom 4. jula 2018. godine u Ženevi, Gordana Petković, potpredsednik (Vice Chair) Komiteta za politiku životne sredine (Committe on Environmental Policy – CEP) predstavila je, u ime predsedavajućeg CEP-a, godišnji izveštaj o radu Komiteta. Time je Ekonomska komisija UN za Evropu – UNECE ukazala poverenje Republici Srbiji da izloži najznačajnije rezultate CEP-a postignute u oblasti životne sredine u regionu i planirane aktivnosti za period 2018-2021. godine.

U okviru izveštajnog perioda predstavljene su ključne aktivnosti nakon 8. Ministarske konferencije „Života sredina za Evropu“  (Batumi, 8-10 juni 2016) na sprovođenju Batumi inicijative o zelenoj ekonomiji i Batumi Akcionog plana za čistiji vazduh, jačanju uloge CEP-a i sinergije između UNECE međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine (MEAs) u implementaciji Agende 2030, razvoju sistema monitoringa, procene i izveštavanja, kontinuiranom praćenju stanja životne sredine, kroz izradu UNECE  Pregleda stanja životne sredine (ERRs), kao instrumenta preko koga se ocenjuje i  dostizanje ciljeva održivog razvoja na nacionalnom planu.

CEP je kontinuirano, kao telo UNECE, pružao podršku unapređenju upravljanja životnom sredinom i prekogranične saradnje u regionu i doprineo implementaciji Agende 2030 u dostizanju ciljeva održivog razvoja.

Izvršni komitet je pohvalio i usvojio izveštaj o radu CEP-a i njegovo predstavljanje na samoj sednici EXCOM. Ovaj komitet usvojio je odluku kojom se odobrava Program rada podprograma u oblasti životne sredine za period 2018-2019. godine. Realizacija ovog programa doprineće implementaciji ciljeva održivog razvoja koji se odnose pre svega na zdravlje ljudi, obrazovanje, upravljanje vodama i sanitaciju, održivost gradova, održivu proizvodnju i potrošnju, klimatske promene, pristup pravdi i globalno partnerstvo.

EXCOM je usvojio i odluku kojom se obnavlja mandat i zadatak Operativne radne grupe za statistiku  i indikatore za period 2018-2021. godine , sa ciljem pružanja podrške državama na  unapređivanju sistema monitoringa životne sredine i razvoju informacionog sistema, u skladu sa statističkim standardima i primeni indikatora životne sredine u kontekstu održivog razvoja i zelene ekonomije.

Sastanak Izvršnog komiteta