Vizija

Tekst o nama

VIZIJA

Imamo viziju da kroz aktivno učešće osiguramo održivi razvoj Srbije, prvenstveno njenih ruralnih područja, uz aktivnu saradnju sa partnerskim organizacijama, uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva, tradicionalno nasleđe, kulturne i etničke različitosti ovog područja.

Tokom svog rada IDA će svoje aktivnosti zasnivati na vrednostima koje će obezbediti transparentost, poštovanje prava pojedinaca i grupa, koristeći sva stečena znanja i ideje koje mogu da doprinesu razvoju lokalne zajednice.