Osnovan Forum građana Kraljeva

U Kraljevu je 11 udruženja građana osnovalo Forum građana Kraljeva, kao neformalnu mrežu građana i udruženja građana. Osnivačka skupština je održana 28.3.2022.godine.

Forum građana Kraljeva je osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog razvoja teritorije Kraljeva, baziranog na aktivnom učešću građana i udruženja, kao i njihovoj saradnji sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.

Osnivači su saglasni u odluci da u narednom periodu pozovu i sva druga udruženja da se priključe Forumu, kao platformi za saradnju građanskog društva i unapređenja dijaloga sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.

Foruma je u cilju obezbeđenja aktivnog učešća građana i udruženja u dijalogu sa donosiocima odluka, u saradnji sa predstavnicima grada Kraljeva predložio i osnivanje Saveta za saradnju sa civilnim društvom, kao radnog tela Gradskog veća Kraljeva.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Osnovan Forum građana Kraljeva
Osnovan Forum građana Kraljeva
Osnovan Forum građana Kraljeva
Osnovan Forum građana Kraljeva
Osnovan Forum građana Kraljeva
Osnovan Forum građana Kraljeva
Osnovan Forum građana Kraljeva
Osnovan Forum građana Kraljeva