Najava regionalnog okruglog stola „Zelena ekonomija u funkciji lokalog razvoja“

Sa zadovoljstvom, koristimo priliku da Vas pozovemo da prijavite predstavnike Vaših organizacija za učešće na okruglom stolu „Zelena ekonomija u funkciji lokalog razvoja“.

Okrugli sto je deo aktivnosti, koja ima za cilj da kroz saradnju svih ključnih aktera na svim nivoima, unapredi upravljanje ambalažnim otpadom iz poljoprivrede koji sadrži ostatke opasnih supstanci. Smatramo da je ovo pitanje kojima treba da se pozabavimo svi, počevši od nas iz civilnog sektora, lokalne samouprave, poljoprivrednici, republičke i pokrajinske vlasti, i svi drugi.

Okrugli sto će se realizovati 07.06.2018.godine u Hotelu “Lider S” Vrnjačka Banja (http://www.hotelliders.com/ ).

Registracioni formular, draft agende i pozivno pismo se nalazi u prilogu.

Okrugli sto organizuje konzorcijum organizacija koji predvodi Asocijacija za razvoj Ibarske doline, a u okviru „Institucionalnog granta“ koji se finansira sa sredstvima CSOnnect  programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Zelena ekonomija