Javni poziv - zapošljavanje teško zapošljivih kategorija stanovništva

Grad Kraljevo, u partnerstvu sa  udruženjem Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“ Kraljevo, sprovodi projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ koji finansira nemačka razvojan saradnja, a sprovodi GIZ u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji -Inicijativa za inkluziju faza 2“.

U okviru projekta planirana je realizacija aktivnosti koje imaju za cilj da obezbede održiva rešenja za zapošljavanje 50 korisnika iz teško zapošljivih kategorija stanovništva u oblasti održive poljoprivrede, turizma i kratkih vrednosnih lanaca. Za potrebe odabira korisnika projekta raspisan je ovaj JAVNI POZIV.

Pod teškim zapošljivim kategorijama stanovništva podrazumevaju se: povratnici, tražioci azila; Romi; Radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći; Lica bez kvalifikacija / sa niskim kvalifikacijama (najviše II stepen stručne spreme); Viškovi zaposlenih; Mladi do 30 godina koji su imali / imaju status deteta bez roditeljskog staranja; Žrtve trgovine ljudima; Žrtve porodičnog nasilja; mladi do 30 godina; dugoročno nezaposlene žene od 30 do 65 godina.

Podrška se dodeljuje kao bespovratna i odobrava za dve grupe korisnika. Korisnici prve grupe je 30 lica, kojima se dodeljuje podrška u vidu dodele opreme za održivu poljoprivrednu proizvodnju i turizam u iznosu od 1.300,00 EUR po korisniku i mentorska podrške za održivu poljoprivredu i turizam. Druga grupa korisnika ima 20 lica, za koje se dodeljuje podrška u vidu obezbeđenja radne prakse na poljoprivrednim gazdinstvima i u turističkim subjektima uz pokrivanje troškova prevoza i ishrane za tri meseca po korisniku.
Odabir i rangiranje korisnika po javnom pozivu se obavlja u dve faze. U prvoj fazi će biti izabrano 60 korisnika, na osnovu kriterijuma iz poglavlja V javnog poziva. Nakon prvog kruga odabira biće organizovani teorijsko praktični programi obuke za održivu poljoprivredu i turizam u trajanju od 5 i 7 radnih dana uz obezbeđenje prevoza, smeštaja i ishrane od strane projekta. U drugoj fazi se odabiraju finalni korisnici prema grupama korisnika, a na osnovu kriterijuma iz poglavlja VI u javnom pozivu.

DETALjNI KRITERIJUMI ZA RANGIRANJE I ODABIR KORISNIKA, KAO I POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE SU DEFINISANI JAVNIM POZIVOM.

Javni poziv otvoren je do 7. februara 2020. godine do 13 sati.

Tekst konkursa i detalje možete pogledati na veb stranici Grada Kraljeva https://www.kraljevo.rs/oglasna-tabla/, kao i na internet prezentaciji partnera www.ida.org.rs  ili ih dobiti od kontakt osoba:

- u Kancelariji za mlade, kancelariji 300 A u zgradi Grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića 1, Kraljevo, elektronska pošta: viktorkv@gmail.com

- u Asocijaciji za razvoj Ibarske doline (Hajduk Veljkova br. 1, prvi sprat, stan br. 4), tel. 036/313-403, elektronska pošta: idakraljevo@gmail.com

Preuzmite:
01-Javni poziv
03-Prijavni obrazac
04-Izjavu o pripadnosti nekoj od kategorije teško zapošljivog stanovništva
05-Izjava o statusu radnog angažovanja

GIZ saradnja