Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanje ljudskih kapaciteta

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju:
1) podsticaje za sprovođenje tehničko-tehnoloških projekata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja radi unapređenja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača;
2) podsticaje za sprovođenje projekata usavršavanja ljudskih kapaciteta u poljoprivrednim stručnim službama koje obavljaju prognozno izveštajne poslove na području Republike Srbije.

Podsticaji iz ovog pravilnika obuhvataju podršku projektima koji se odnose na unapređenje stručnog znanja u oblasti:
1) ratarstva i povrtarstva;
2) voćarstva i vinogradarstva;
3) stočarstva;
4) organske proizvodnje;
5) upotrebe obnovljivih izvora energije u poljoprivredi;
6) šumarstva.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd) od 11. aprila do 22. aprila kalendarske godine.

Ceo pravilnik možete pročitati na sledećem linku:
Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanje ljudskih kapaciteta

Zakoni i uredbe