Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način obeležavanja i registracije goveda, najmanji broj službenih kontrola, kriterijumi za analizu rizika obeležavanja i registracije goveda, kao i sadržaj godišnjeg izveštaja o sprovedenim službenim kontrolama obeležavanja i registracije goveda.

Obeležavanje i registracija goveda je postupak označavanja goveda na trajan način radi identifikacije, registracije i prikupljanja svih podataka u jedinstven informacioni sistem, u skladu sa sistemom obeležavanja i registracije životinja utvrđenim zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i koji obuhvata:
1) Centralnu bazu;
2) registar gazdinstava na kojima se drže, čuvaju ili prodaju goveda
3) ušne markice za pojedinačnu identifikaciju goveda;
4) pasoš za goveda;
5) potvrde o prijavi događaja, potvrde o obeležavanju i potvrde o praćenju kretanja goveda;
6) potvrde o registraciji gazdinstva;
7) praćenje kretanja goveda;
8) Registar na gazdinstvu.

Podaci o obeležavanju i kretanju goveda na teritoriji Republike Srbije moraju da budu registrovani u Centralnoj bazi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i na način propisan ovim pravilnikom.

Ceo pravlink možete pročitati na sledećem linku:

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda

Zakoni i uredbe