Prodaja proizvoda sa kućnog praga

Prodaja poljoprivrednih proizvoda, koji su proizvedeni na gazdinstvu, i obavljanje dodatne delatnosti u okviru porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, još uvek nisu regulisani posebnim zakonskim propisima u Srbiji.

Nedavno je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio pravilnike kojima će biti uređene ove oblasti, a s obzirom da se na evropskom putu Srbija oslanja na propise i razmenu iskustava sa Hrvatskom, istražili smo kako je to u ovoj zemlji uređeno.

Pravilnik o prodaji sopstvenih poljoprivrednih proizvoda

Kada je reč o prodaji hrane, potrebno je ispoštovati i propise o hrani. Pravilnik o prodaji razlikuje prodaju sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na veliko i malo. Prodaja na veliko može se odvijati neposredno na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, mestima organizovanog otkupa i tržnicama na veliko.

Gazdinstva koja vode poslovne knjige dužna su da izdaju otpremnicu ili račun i da u svojoj evidenciji zabeleže prodaju. Sa druge strane, gazdinstva koja ne vode poslovne knjige, dužni su da izdaju otkupnil blok ili skladišnicu i takođe da evidentiraju promenu u svojoj evidenciji.

Prodaja na malo prema ovom pravilniku podrazumeva prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču fizičkoj osobi i to kako na gazdinstvu, tako i izvan njega. Pa tako se prodaja na malo može odvijati na sledeće načine: na štandovima i klupama na tržnicama na malo, ali i izvan njih, unutar trgovačkih centara, ustanova i slično; prodaja na sajmovima, izložbama; prodaja putem automata; pokretna prodaja i dostava do potrošača; prodaja na daljinu (putem interneta, telefona, kataloga, TV prodaja, radio oglas i slično); prodaja na sopstvenom prodajnom kiosku gazdinstva.

Prodaja proizvoda sa gazdinstva u Hrvatskoj je uređena Pravilnikom o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, dok je obavljanje dodatne delatnosti regulisano Pravlinikom o dopunskim delatnostima na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Prodaja proizvoda koji sadrže alkohol zabranjena je licima mlađim od 18 godna. Takođe, kao i kod prodaje na veliko, proizvođači su obavezni da svaku prodaju na malo evidentiraju. Evidencija o prodaji proizvoda koji su proizvedeni na gazdinstvu treba da sadrži sledeće podatke: datum prodaje, vrstu i količinu prodatih proizvoda, prema obrascu koji je sastavni deo pomenutog Pravilnika. Poljoprivredno gazdinstvo je u obavezi da evidenciju o prodaji za prethodnu kalendarsku godinu čuva najmanje jednu godinu.

Pravilnik o dodatnim delatnostima na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima

Dodatne delatnosti u ovom smislu smatraju se one delatnosti koje su povezane sa poljoprivredom i koje omogućavaju bolje korišćenje proizvodnih kapaciteta, kao i bolje korišćenje rada članova gazdinstva. Dodatna delatnost koju obavlja porodično poljoprivredno gazdinstvo u Republici Hrvatskoj treba da bude upisana u Registar dodatnih delatnosti.

Prema ovom pravilniku, u dodatne delatnosti spadaju proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, njihovo pakovanje, zamrzavanje, sušenje, konzervisanje uz mogućnost da do 50% sirovina bude proizvedeno na drugom gazdinstvu. U dodatne delatnosti takođe spadaju i izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opšte upotrebe, na primer: proizvoda od slame, drveta, plute, pružanje usluga sa poljoprivrednom i šumarskom mehanizacijom, opremom i uređajima, pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga.

Kao dodatne usluge mogu se tretirati i sticanje znanja i veština o uzgoju biljaka i životinja, organizovanje kurseva za izradu tradicionalnih proizvoda i rukotvorina i brojne druge delatnosti. Obrasci za upis dodatne delatnosti na gazdinstvu propisani su i prate ovaj Pravilnik.

Autorka: Julijana Mijajlović

Prodaja proizvoda sa kućnog praga