Proizvodnja rena donosi zadovoljstvo i profit

Može se primetiti da na policama radnji nema velikog izbora namaza od rena. Na osnovu istraživanja tržišta ovo je primetio i naš sagovornik Dragan Fišćag, što ga je i opredelilo da uzgaja ren i pravi namaze.

Dragan Fišćag (40) iz Dolova kod Pančeva, po struci je građevinski tehničar. U svom radnom veku je radio raznorazne poslove, od fizičkih pa do menadžmenta u trgovini, turizmu i marketingu, a čak je u jednom trenutku imao i sopstvenu firmu. Problemi u poslovima koje je radio naveli su ga da promeni delatnost. Odluku da se bavi poljoprivredom olakšalo mu je to što je imao zemlju koja nije dovoljno iskorišćena.

Dilema u vezi sa vrstom proizvodnje

Međutim, tada je nastao još jedan problem, zato što Dragan nije znao na koju vrstu poljoprivredne proizvodnje da se odluči, a koja bi donosila zadovoljstvo i profit. O razlozima koji su ga opredelili na ovu vrstu proizvodnje Dragan kaže:

„Posmatrao sam pijace i prodavnice. Tražio sam biljku koja se koristi u ishrani, a ima malo proizvođača koji je uzgajaju, posebno da su inputi proizvodnje toliki da je profit prilično dobar. Od svih biljaka koje sam uzeo u „uži krug“, ren je pobedio nakon analize tržišta. I tako sam 2011. godine zasadio prvih 10 ari, a 2013. registrovao poljoprivredno gazdinstvo. Trenutna proizvodnja odvija se na 35 ari sa prinosom između 1.700-2.000 kg.“

Primenjuje organske principe proizvodnje

Posebno je interesantno što je uzgajanje rena organizovano po principima organske proizvodnje. „Kompletna proizvodnja je na organski način, ali nisam sertifikovao zato što još nije vreme, zbog toga što hoću da povećam površinu i obim proizvodnje, kao i da imam finalni proizvod na kojem radim, pa da sve bude u paketu“, kaže naš sagovornik.

Promovisanje ima veliki značaj

Za ovu vrstu proizvoda i organski način proizvodnje posebno je značajno promovisanje proizvoda. Učešće na raznim manifestacijama za Dragana je značajno jer želi saradnju sa drugim zainteresovanim proizvođačima.
„Učestvujem na raznim lokalnim manifestacijama, a u novembru 2015. godine bio sam i na sajmu hrane u Beogradu, gde sam promovisao moj namaz od rena. Tu sam upoznao nekoliko budućih poslovnih partnera, a sa jednim sam i krenuo saradnju pa sam u decembru isporučio prvih 1.000 teglica kao eksperiment da bi smo videli reakciju kupaca“, objašnjava Dragan.

Planovi za budućnost

Planovi našeg sagovornika za budućnosti vezani su za proširenje proizvodnje i pokretanje prerade. U saradnji sa tehnologom, Dragan trenutno radi na ispitivanju tri arome namaza od rena, tako da će kada krene prerada imati u ponudi 4 vrste namaza. U skladu sa svojim životnim ubeđenjima on je pokrenuo i Udruženje „Agro Logistik“ i sa kojim, kako kaže, želi da radi na razvoju sela, poljoprivrede, ekologije i edukaciji ljudi, zato što je za zdravu budućnost neophodno da imamo zdravu hranu i prirodu. Pored gajenja rena, on na svom domaćinstvu proizvodi još i mladi crni luk i pasulj.

Poziv na udruživanje

Za kraj, naš sagovornik ističe značaj udruživanja: „Mnogi poljoprivrednici se žale da loše žive, naročito mali proizvođači, ali to je samo posledica toga što ne žele učiti, menjati svoje navike u sistemu proizvodnje, slušati stručnjake. Posebno je važno udruživanje – saradnja kroz udruženja i zadruge. Poljoprivrednici su svesni da sami ne mogu, a opet rade protiv sebe jer ne žele da sarađuju.“ Naš sagovrnik za sam kraj je uputio svim poljoprivrednicima apel na udruživanje, jer kako kaže, u tome leži opstanak proizvodnje malih proizvođača.

Autorka: Julijana Mijajlović

Proizvodnja rena
Draganov otac sa korenom rena
Dragan Fišćag
Ren