Radionice o ulozi civilnog drustva u razvoju lokalnih zajednica i volonterizmu za učenike osnovnih i srednjih škola i studente

Radionice o ulozi civilnog društva u razvoju lokalnih zajednica i volonterizmu za učenike osnovnih i srednjih škola i studente održane su u šest osnovnih škola tokom septembra i oktobra meseca:

1. Osnovna škola Sveti Sava, Ribnica, Kraljevo 18.09.2017
2. Osnovna škola Vuk Karadžić, Beranovac, Kraljevo 18.09.2017
3. Osnovna škola Momir Pucarević, Akmačići, Nova Varoš 25.09.2017
4. Osnovna škola Dobrosav Dobrica Rajić, Bistrica Nova Varoš 25.09.2017
5. Osnovna škola Boško Buha, Ivanje, Prijepolje 26.9.2017
6. Osnovna škola Svetozar Marković, Brodarevo, Prijepolje 26.9.2017

Realizacija radionice obuhvaćena je Institucionalnim grantom koji se finansira sredstvima CSOnnect  programa koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Radionica
Radionica
Radionica
Radionica
Radionica
Radionica
Radionica
Radionica