Socijalna farma - efikasan model zapošljavanja

Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi jedan je od modela koji obezbeđuje dugoročnu i stabilnu zaposlenost građana koji pripadaju teže zapošljivim kategorijamam, od osoba sa invaliditetom, povratnika, žena starijih od 45 godina koje su ostale bez posla, pa do mladih bez odgovarajućeg obrazovanja i stručne spreme.

Ovakav koncept ima značajnu socijalno-etičku komponentu jer kroz neformalno obrazovanje, mentorstvo i donatorsku podršku blagotvorno deluje na korisnike usluga jer im omogućava da razviju nova znanja i veština i dođu do zaposlenja.

Uspešan primer ovog koncepta je eko-socijalna farma Korenika u Sloveniji https://www.korenika.si, gde se na više od 20 hektara organski proizvode i prerađuju začinsko bilje, voća i povrće i gde se divlje voće bere i prerađuje u organske proizvode.

Priča o Koreniki započela je još 2006. godine kada je pokrenut centar za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa. Samo dve godine kasnije, 2008. osnovan je Institut Korenika i otpočela je obnova napuštenog gazdinstva. Ubrzo je kupljena i prva oprema a jedna od mašina bila je presa za hladno ceđenje biljnih ulja. Za samo par godina farma je na tržište Slovenije plasirala nekoliko kvalitetnih organskih proizvoda, među kojima je ulje konoplje postalo zapštitni znak Korenike. U 2012. godini krenulo se sa uvođenjem viših standarda kvaliteta proizvodnje, a uz dodatna ulaganja tokom 2013. i 2014. farma je u potpunosti obnovljena.

Danas Korenika proizvodi sopstveni brend biljnih čajeva, hladno ceđena ulja, sušeno i kiselo voće i povrće, zimnicu, sokove, sirupe. Paralelno sa proizvodnjom, razvija se turističko-ugostiteljska delatnost. Na farmi je uređen veliki biljni vrt i park za životinje koji rado posećuju najmlađi, pa se ovde često organizuju različite radionice za predškolsku i školsku decu. Na farmi se svake godine održava eko festival sa bogatim programom.

Trenutno je u toku rekonstukcija treće farme u kojoj će biti smešten Multigeneracijski centar. U okviru centra deluju hor i muzička grupa, organizuju se javna čitanja, radionice kuvanja, časovi stranih jezika. Eko-farma se sve više povezuje sa lokalnom zajednicom pa se u budućnosti planira i otvaranje dnevnog centra za starije osobe, s obzirom da se broj starijih građana u gradu povećava.

Misija eko-farme Korenika jeste negovanje dostojanstva, poštovanja i samopoštovanja među zaposlenima i prema drugim ljudima. Umrežavanje i negovanje dobrih odnosa sa lokalnom zajednicom i širim okruženjem utemeljeni su na principu „misli globalno, deluj lokalno“: Poslovni motivi koji pokreću Koreniku jesu rešavanje socijalnih, ekonomskih, ekoloških i drugih problema u zajednici i podrška ranjivim grupama u zapošljavanju.

Socijalna farma
Socijalna farma
Socijalna farma