Poziv za konsultacije o regionalnim prekograničnim prioritetima u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte

U okviru projekta „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ su definisani regionalni prekogranični prioriteti u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u cilju unapređenja regionalne saradnje i koordiniranog delovanja na smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene.

Tokom dvodnevne radionice "Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene" koja je održana 23. i 24.12.2020.godine u Beranama je definisana radna verzija regionalni prekogranični prioriteti u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

U toku je faza finalnih konsultacija o regionalnim prekograničnim prioritetima za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Definisani prioriteti će u narednom periodu biti prezentovani drugim ciljnim grupama i kroz individualne konsultacije će biti definisane finalne preporuke.

Pozivamo sve zainteresovane strane da daju svoje komentare na dokument „Regionalni prekogranični prioriteti u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte“.

Više informacija i komentare možete poslati na e-mail ruralnirazvoj@gmail.com .

Rok za dostavljanje komentara je 15.1.2021.godine.

Projekat „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ finansira Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.

Poziv za konsultacije o regionalnim prekograničnim prioritetima u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte