Put ka razvoju organske poljoprivrede u Užičkom, Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji. On direktno uključuje sve ključne aktere: donosioce odluka o javnim politikama, poljoprivrednike i potrošače.

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je da doprinese razvoju održive poljoprivrede kroz jačanje NVO i kapaciteta drugih ključnih aktera u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu, i da se zalažu za unapređenje javne politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Specifični cilj je da se promoviše i podrži razvoj organske poljoprivrede u Srbiji kroz zagovaranje za uvođenje i doslednu primenu istraživanja na bazi javnih politika, podršku merama i subvencionisanju u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu, utičući na donosioce odluka, poljoprivrednike i potrošače.

Planirane aktivnosti:

Aktivnost 1: Naučno istraživanje isplativosti i analiza konkurentnosti organske poljoprivredne proizvodnje u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Aktivnost 2: Podrška zagovaračkih sastanaka lokalnih aktera o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivrede, kao i potrebama podrške javne uprave merama održive poljoprivrede u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Aktivnost 3: Obuka o organskoj poljoprivredi za lokalne poljoprivrednike iz centralne i zapadne Srbije.

Aktivnost 4: Finalni nacionalni događaj u okviru Nacionalnog konventa za praćenje Poglavlja 11-poljoprivreda i ruralni razvoj.

Očekivani rezulatati:
1. Pripremljena evidencija, u obliku naučnog istraživanja, o prednostima konverzije u organsku poljoprivredu, koji se može iskoristiti kao argumente za zagovaranje konverzije u organsku proizvodnju.
2. Povećanje interesovanja učesnika u centralnoj i zapadnoj Srbiji o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivredu, i potrebama za merama podrške održivoj poljoprivredi od javne uprave, koristeći argumente bazirane na istraživanju, znanju i iskustvima profesionalnih farmera.
3. Unapređeno znanje lokalnih poljoprivrednika o održivoj poljoprivredi, metodama organske proizvodnje, umrežavanju poljoprivrednika i tržištu organske hrane.
4. Načela održive poljoprivrede i organska proizvodnja postavljena na viši nivo u agendi Nacionalnog konventa, u okviru radne grupe za praćenje Poglavlja 11 (RG7) poljoprivreda i ruralni razvoj, i među srodnim lokalnim i nacionalnim akterima.

Donator: ORCA

Period realizacije: april 2017 - oktobar 2017. godine

IDA

Projekat