IDA - ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ IBARSKE DOLINE . IBAR DEVELOPMENT ASSOCIATION . KRALJEVO

VIZIJA

Imamo viziju da kroz aktivno učešće osiguramo održivi razvoj Srbije, prvenstveno njenih ruralnih područja, uz aktivnu saradnju sa partnerskim organizacijama, uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva, tradicionalno nasleđe, kulturne i etničke različitosti ovog područja.

Tokom svog rada IDA će svoje aktivnosti zasnivati na vrednostima koje će obezbediti transparentost, poštovanje prava pojedinaca i grupa, koristeći sva stečena znanja i ideje koje mogu da doprinesu razvoju lokalne zajednice.

Asocijacija za razvoj Ibarske doline (Ibar Development Association - IDA) osnovana je 16.08.2001. godine kao neprofitno, nepolitičko i nereligijsko udruženje građana. Organizacija je aktivna od 2002. godine.

CILJNE GRUPE
1. Seoska populacija
2. Ugrožene grupe stanovništva u gradskim sredinama (mladi, nezaposleni)
3. Opštinska uprava

OBLAST DELOVANJA
Aktivnosti Agencije za razvoj ibarske doline usmerene su na oblast poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite životne sredine. Svojim delovanjem želimo da obezbedimo:

1. Transfer novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji
2. Promovisanje održivog razvoja sela
3. Unapređenje uslova života i rada na selu
4. Promovisanje i podršku razvoju seoskog turizma

5. Promovisanje sela Srbije
6. Promovisanje tradicionalnih vrednosti, kulturnog i istorijskog nasleđa Srbije
7. Podršku uspostavljanju saradnje opština/organizacija iz naše zemlje sa opštinama/organizacijama iz drugih zemalja
8. Podršku inicijativama u lokalnim zajednicama
9. Očuvanje životne sredine
10.  Razvoj ekonomskih aktivnosti u zaštićenim područjima
11.  Podrška zaštiti tradicionalnih i specifičnih poljoprivrednih proizvoda kao geografskih oznaka.

MISIJA

Naša misija je da u saradnji sa partnerskim organizacijama doprinesemo ravnomernom razvoju Srbije i povećanju kvaliteta života svih građana, uz poštovanje tradicionalnih vrednosti, održivog razvoja prirodnih resursa i potreba lokalnog stanovništva.