ACT trening: "Participativno strateško planiranje"

Od 27. do 29.12.2021. godine je realizovan trening "Participativno strateško planiranje" u cilju podizanja kapaciteta civilnog društva za razvoj platforme za saradnju sa javnim sektorom.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

ACT trening: "Participativno strateško planiranje"
ACT trening: "Participativno strateško planiranje"
ACT trening: "Participativno strateško planiranje"
ACT trening: "Participativno strateško planiranje"
ACT trening: "Participativno strateško planiranje"
ACT trening: "Participativno strateško planiranje"