Održan istraživački kamp mladih u okviru projekta „Mladi istražuju od Lopatnice do Stolova“

Održan istraživački kamp mladih u okviru projekta „Mladi istražuju od Lopatnice do Stolova“ i imao je cilj da unapredi znanja i vidljivost narodnog stvaralaštva, tradicije i običaja lokalnih, kulturnih zajednica, kulturnih zajednica i omladinskih zajednica, aktivnosti omladinskih zajednica i omladinskih aktivnosti.

Grad Kraljevo je u okviru programa državnih udruženja odabrao projekat za finansiranje i odredio je deo sredstava za njegovu realizaciju.

Istraživanje mladih je sprovedeno na teritoriji koja se nalazi u slivu reke Lopatnice i području između desne obale Ibra i Stolova.

Realizovana je istraživačka kampanja sa 10-tak mladih, jer zbog pandemije nije bila moguća organizacija događaja sa većim brojem učesnika.

Mladi su uz stručnu pomoć predavača-mentora tokom istraživačkih kampova imali za zadatak da istraže kulturno-istorijske, prirodne i turističke vrednosti područja i da saglasno svojim nalazima pripreme tematske tekstove, koji su sastavni deo brošure.

Brošura "Od Lopatnice do Stolova"