Održan konsultativni sastanak Foruma građana Kraljeva o ugroženim kategorijama stnovnika

U Evergrin klubu je 22.11.2022.godine organizovan konsultativni sastanak Foruma građana Kraljeva na temu “Ugrožene kategorije stanovnika – mladi, osobe sa invaliditetom, Romi, seoske žene”.

Tokom sastanka je pripremljena analiza internih kapaciteta i okruženja u kojem organizcije civilnog društva deluju na unapređenju položaja ugroženih kategorija stanovnika.

Forum je definisano ključne pravci delovanja OCD u podršci ugroženim kategorijama stanovnika i to su: Razvoj programa podrške i informisanja preko mesnih zajednica; Razvoj projekata iz oblasti kulture koji su prilagođeni osobama sa invaliditetom (npr. ples za slepe…); Razvoj projekata podrške zapošljavanju Roma; Analiza i uklanjanje barijera u javnim objektima i javnim površinama za kretanje osoba sa invaliditetom; Unapređenje kapaciteta OCD za podršku mladima; Podrška MZ za podršku specifičnim kategorijama stanovnika (mladi, stari, žene…).

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.
Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Održan konsultativni sastanak Foruma građana Kraljeva o ugroženim kategorijama stnovnika
Održan konsultativni sastanak Foruma građana Kraljeva o ugroženim kategorijama stnovnika
Održan konsultativni sastanak Foruma građana Kraljeva o ugroženim kategorijama stnovnika