Održan trening o građanskom učešću u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika

Od 7.2 - 9.2.2022. godine je realizovan trening "Građansko učešće i partnerstvo u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika" u cilju podizanja kapaciteta civilnog društva za razvoj platforme za saradnju sa javnim sektorom.

Predstavnici civilnog društva iz Kraljeva su tokom trodnevnog treninga imali prilike da se upoznaju sa zakonskim okvirom za učešće građana, kao i o modelima za njihovo učešće u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Održan trening o građanskom učešću u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika
Održan trening o građanskom učešću u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika
Održan trening o građanskom učešću u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika
Održan trening o građanskom učešću u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika
Održan trening o građanskom učešću u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika
Održan trening o građanskom učešću u procesima donošenja odluka i osmišljavanju javnih politika