Održana dvodnevna radionica "Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene"

U okviru projekta „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ u cilju unapređenja regionalne saradnje i koordiniranog delovanja na smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene organizovana je dvodnevna radionica "Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene".

Dvodnevna radionica "Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene" je održana 23. i 24.12.2020.godine u Beranama. Na radionici je učestvovalo 25 predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora iz prekograničnog područja Srbija-Crna Gora.

U uvodnom delu radionice su prezentovani primeri dobre prakse u korišćenju obnovljivih izvora energije i enargetske efikasnosti, sa pozitivnim uticajem na klimatkse promene.

U drugom delu radionice učesnici su na participativni način definisali prvu verziju regionalnih prekograničnih prioriteta za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Definisani prioriteti će u narednom periodu će biti prezentovani drugim ciljnim grupama i kroz individualne konsultacije će biti definisani finalne preporuke.

Projekat „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ finansira Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.

Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene
Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene
Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene