Održana promocija koncepta smanjenja emisije gasova staklene bašte u dve osnovne škole u Kraljevu

U okviru projekta “Klima je i naša briga” je 20. i 21.12.2021.godine, realizovana promocija koncepta smanjenja emisije gasova staklene bašte, korišćenjem obnovljivih izvora energije u osnovnim školama “Vuk Karadžić” na Beranovcu i “Jovan Dučić” u Roćevićima.

Učenici su upoznati sa klimatskim promenama koje su uzrokovane delovanjem ljudi, kao i mogućnostima da se korišćenjem obnovljivih izvora energije smanji negativni uticaj i emiisija gasova staklene bašte.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Klima je i naša briga", koji sprovodi Asocijacija za razvoj Ibarske doline, a finansira Ministarstvo zaštite životne sredine.

"Jovan Dučić" Roćevići
"Jovan Dučić" Roćevići
"Jovan Dučić" Roćevići
"Jovan Dučić" Roćevići
"Vuk Karadžić" Beranovac
"Vuk Karadžić" Beranovac
"Vuk Karadžić" Beranovac