Održane konsultacije sa građanima Gokčanice

Forum građana Kraljeva je u cilju podrške učešća građana u strateškom planiranju organizovao dva konsultativna sastanaka sa građanima Gokčanice.

Tokom sastanka su analizirani interni kapaciteti i okruženje u kojem Mesna zajednica deluje.
Takođe su definisani i ključni prioritetni projekti i to su: priprema planske dokumentacije za lokalnu infrastrukturu, podrška razvoju lokalnih proizvoda i preradnih kapaciteta i razvoj turističke infrastrukture.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.
Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Održane konsultacije sa građanima Gokčanice
Održane konsultacije sa građanima Gokčanice