Organizovan forum partnera za izradu Plana razvoja grada Kraljeva d0 2030.godine

Grad Kraljevo je saglasno Zakonu o planskom sistemu pokrenuo izradu Plana razvoja za period 2022-2030. Plan predstavlja najviši strateški dokument na lokalnom nivou, kojim se definišu razvojni prioriteti grada Kraljeva.

U cilju unapređenja transparentnosti i obezbeđivanja participacije zainteresovanih strana u svim fazama planiranja, organizovan je sastanak partnerskog Foruma, kao konsultativnog tela kojie uključuje sve zainteresovane strane.
Partnesrki forum je organizovan 25.11.2022.godine u skupštinskoj Sali grada Kraljeva. Tokom foruma je predstavljena metodologija izrade, kao i ključni nalazi analize stanja.

Ispred Foruma građana Kraljeva se obratio Dragan Roganović i preneo ključne preporuke koje su definisane tokom konsulativnog procesa organizacija civilnog društva i konsultacija sa tri pilot mesne zajednice. Ključne preporuke su se ticale potrebe za unapređenje ruralnih zajednica, kako u pogledu infrastrukture, tako i u podizanju kapaciteta mesnih zajednica za podršku razvojnim procesima. Posebno je istaknuta potreba da se u analizi obrade preradni kapaciteti vezani za poljoprivredu i ruralna područja. Forum građana Kraljeva je takođe sugerisao da se uključe i klimatske promene, kao uticajni faktor na razvoj poljoprivrede i ruralna područja.

Učešće predstavnika organizacija civilnog društva na Forumu partnera je podržana od strane projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.
Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Organizovan forum partnera za izradu Plana razvoja grada Kraljeva d0 2030.godine
Organizovan forum partnera za izradu Plana razvoja grada Kraljeva d0 2030.godine
Organizovan forum partnera za izradu Plana razvoja grada Kraljeva d0 2030.godine
Organizovan forum partnera za izradu Plana razvoja grada Kraljeva d0 2030.godine