Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo. Đubrivo, u smislu ovog pravilnika, jeste svako sredstvo za ishranu bilja koje je stavnjeno u promet u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ishrane bilja.

Po novom izmenjenom pravilniku računi za đubrivo važe ako su izdati od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine.

Uz zahtev se prilaže original fiskalnog isečka, a ukoliko se iz njega ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, potrebno je podneti i original račun.

Regres po hektaru iznosi do 2.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u _______ godini.

Ceo pravilnik možete pročitati na sledećem linku:
Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Zakoni i uredbe