SAOPŠTENJE Mentorska podrška za korisnike o seoskom turizmu

Grad Kraljevo i Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“ su za korisnike projekta „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ organizovali mentorsku podršku, u cilju unapređenja znanja korisnika o seoskom turizmu.

Mentorska podrška za korisnike je realizovana kroz 3 grupne radionice organizovane u Godačici i Rudnu, kao i tokom individualnih konsultacija sa korisnicima projekta. Korisnici su imali prilike da se dobiju informacije i znanja vezana za razvoj turističke ponude, o standardima u turizmz, razvoiju pratećih usluga uz smeštaj i ishranu, tržišnim trendovima, o kratkim vrednosnim lancima kao modelu za pristup tržištu, o modelima zajedničke promocije područja, o modelima razvoja zajedničke turističke ponude, kroz međusektorsko udruživanje, socijalnom preduzetništvu kao mogućem modelu za udruživanje malih proizvođača.

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ usmeren je na podršku nezaposlenim licima koja pripadaju ugroženim i teže zapošljivim kategorijama stanovnika sa teritorije grada Kraljeva. Projekat je podržan je od strane programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ.

Projekat „Naša šansa za biznis, kratki vrednosni lanci“ima za cilj uspostavljanje inovativnih, održivih i primenljivih rešenja koja treba da omoguće lakše zapošljavanje i uključivanje marginalizovanih i teže zapošljivih kategorija stanovništva putem kratkih lanaca vrednosti u poljoprivredi i specifičnim oblicima ruralnog turizma, te kreiranje primera dobre prakse koji se može primeniti u svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji.

GIZ