Učenici O.Š. “Đura Jakšić” u Konarevu upoznati sa konceptom smanjenja emisije gasova staklene bašte 

U okviru projekta “Klima je i naša briga” 28.12.2021.godine je realizovana promocija koncepta smanjenja emisije gasova staklene bašte, korišćenjem obnovljivih izvora energije za učenike osnovne školi "Đura Jakšić” u Konarevu (Kraljevo).

Učenici su upoznati sa klimatskim promenama koje su uzrokovane delovanjem ljudi, kao i mogućnostima da se korišćenjem obnovljivih izvora energije smanji negativni uticaj i emiisija gasova staklene bašte.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Klima je i naša briga", koji sprovodi Asocijacija za razvoj Ibarske doline, a finansira Ministarstvo zaštite životne sredine.

"Đura Jakšić” Konarevo
"Đura Jakšić” Konarevo
"Đura Jakšić” Konarevo
"Đura Jakšić” Konarevo