Pružanje stručnih usluga za osnovnu analizu, formulisanje studije mogućih modela upravljanja Parkom prirode “Golija” i priprema akcionog plana za razvoj Parka prirode “Golija”

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Park prirode „Golija“, Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na rešavanje nedostatka jasnih upravljačkih mehanizama za razvoj Parka prirode „Golija“, kao i nedostatka zajedničkog planskog dokumenta koji objedinjuju težnje svih 5 opština i gradova na čijoj se teritoriji nalazi zaštićeno područje. Projekat svojim metodološkim pristupom cilja i direktno uključuje sve ključne aktere u proces akcionog planiranja i definisanja modela upravljanja.

Ciljevi projekta:

Stvaranje mehanizama za upravljanje teritorijom i održivim razvojem turizma kroz predlaganje modela upravljanja i definisanje mera razvoja i akcije za razvoj Parka prirode Golija.

Pod nadzorom direktora evropskog PROGRES programa, i direktnim nadzorom direktora Golije projekta, konsultantska firma će sprovesti osnovni procenu, kratku analizu indikativnih tema za akcioni plan, izradu studije o mogućem modelu/ima upravljanja teritorijom i upravljanje turističke destinacije i pripremiti akcioni plan za razvoj Parka prirode Golija.

Planirane aktivnosti:
1. Identifikacija i preuzimanje strateških i planskih dokumenata, od značaja za razvoj i upravljanje Parka prirode Golija;
2. Analiza relevantnosti preuzetih dokumenata za razvoj Parka prirode Golija;
3. Sastanak sa ovlašćenim predstavnicima 5 lokalnih samouprava (JLS) iz Parka prirode Golija, relevantnim predstavnicima nacionalnih vlasti i drugih relevantnih aktera, za informacije i preliminarne svrhe za prikupljanje podataka;
4. Definisanje programa studijskog putovanja;
5. Definisanje nacrta liste relevantnih aktera za planiranje razvoja i definisanje modela upravljanja na Parku prirode Golija;
6. Definisanje plana komunikacije za implementaciju ugovora.

Donator: UNOPS

Period realizacije: april 2017 - oktobar 2017.

IDA

Projekat